Je bibbers de baas is een training voor kinderen van 9 tot 12 jaar om faalangst te verminderen.

Faalangst is een vorm van angst dat vaak samenhangt met als je iets moet presteren. Die angst werkt vaak belemmerend. Faalangst is vaak verbonden met iets wat moet, van een ander of jezelf.

Doelen van deze training zijn:
▪ kinderen leren bij zichzelf faalangst – signalen te herkennen.
▪ kinderen leren niet in paniek te raken als er een angstoproepende gebeurtenis aankomt.
▪ ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen.
▪ ze leren de vier basis gevoelens herkennen en benoemen.
▪ ze leren inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
▪ ze leren door zelfcontrole invloed te krijgen op hun eigen gedachtegang.
De kinderen leren in tien bijeenkomsten van 90 minuten vaardigheden aan om deze doelen te bereiken.