Waardevol-Kindercoaching is gecertificeerd trainer van POPtalk basis, POPtalk Rouw en Verlies en POPtalk7!

POPtalk basis

Als je deze prachtige en leerzame workshops graag wil volgen zodat je het tijdens je werk kan inzetten geef je dan op. De workshop basis zal plaats vinden op 13 september & 11 oktober en op 21 november & 12 december 2024.
▪ Poptalk geeft veel inzicht in de belevingswereld van kinderen.
▪ Poptalk ondersteunt in het coachen.
▪ Poptalk visualiseert gevoelens.
▪ Poptalk combineert vele werkvormen en materialen.
▪ Poptalk laat heel goed de eigen werkelijkheid van het kind zien.

Wil je je opgeven of meer informatie mail dan naar waardevol-kindercoaching@outlook.com 

Doel: Praktische handvatten bieden om met kinderen/jongeren in gesprek te gaan. Met

POPtalk wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van kinderen/jongeren en die te bespreken. Door het letterlijk in beeld te brengen m.b.v. poppetjes en ander materiaal, voelen ze zich begrepen. Ze krijgen inzicht in eigen gedrag en zijn beter in staat om hun gedrag aan te passen. Ook krijgen zij overzicht in een situatie die voor hen (te) ingewikkeld is.
Belangrijke onderwerpen als: conflicten, kwaliteiten, gewenst en ongewenst gedrag, gevoelens en gedachten, pesten, grenzen stellen, sociaal netwerk en het stellen en behalen van doelen komt aan bod. De workshops zijn interactief: cursisten krijgen de gelegenheid om het geleerde met elkaar te oefenen en te bespreken. Gesprekstechnieken , coachingsmateriaal, zelfreflectie, bestaande methodes e.d. worden uitgebreid behandeld tijdens de workshops.  De basisgedachte tijdens de workshops is: Spreek met het kind zonder oordeel!

Werkwijze: De workshop is opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk ± 7 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers, bij kleine groepen zullen de dagen korter duren). Tussen de workshops zit een tijd van ongeveer 2 tot 4 weken om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk. 

Kosten: Deze 2 daagse workshop POPtalk kost 475,00 euro per deelnemer. Dit is inclusief btw, cursusboek, koffie/thee/lunch, locatie. 

Workshopdata: Het is ook mogelijk om een miniworkshop/lezing (± 1,5 uur) te boeken over de werkwijze van POPtalk. Dit kan zowel in Emmen als op een zelfgekozen locatie plaatsvinden. Kosten zijn 195,00 euro inclusief btw. Bevindt de locatie zich verder dan 10 km buiten Emmen dan worden er reiskosten à 0.28 cent per km in rekening gebracht en reistijd.  Betreft het een grote groep dan kan ik het op maat aanreiken.
Wil je graag één of meerdere workshops op locatie over kinderen en emoties of over rouw en verlies bij kinderen vraag dan gerust naar meer informatie via waardevol-kindercoaching@outlook.com

POPtalk7!
De workshop zal plaatsvinden op 3 oktober 2024 en op 27 november 2024.
Een ééndaagse workshop (Positieve psychologie in beeld) waarbij je leert om met behulp van beeldtaal een kind of jongere te coachen naar blijvende verandering. Praktisch, doeltreffend en direct in de eigen praktijk of klas in te zetten.

POPtalk7! (Positieve psychologie in beeld)
POPtalk7! is de nieuwe naam voor de workshop die eerst ‘Positieve psychologie in beeld’ heette. Een workshop van één dag waarin je op een praktische en beeldende manier leert hoe je iemand kunt coachen naar blijvende verandering. Deze is gebaseerd op positieve psychologie. Bij POPtalk7! leer je de kracht van beeldtaal pas echt ontdekken. We nemen je mee in zeven heldere coachingsvaardigheden die ontwikkeld zijn door Wendy van Beurden van Lucky7! gebaseerd op de ‘7 steps to creating lasting change’ van Tony Robbins. De cursist gaat deze stappen zelf ervaren tijdens de workshop en zal daarna in staat zijn om deze direct toe te passen bij de begeleiding/coaching van eigen leerlingen of cliënten.
· Stap 1 Begrijp hun wereld
· Stap 2 Vind een reden voor verandering
· Stap 3 Doorbreek het patroon
· Stap 4 Definieer het probleem als oplosbaar
· Stap 5 Vind bekrachtigende oplossingen
· Stap 6 Conditioneer het
· Stap 7 Schakel de omgeving in

Doel: De cursist leert praktisch te coachen met beeldtaal en krijgt inzicht in de zeven stappen.  Na het volgen van de workshop is de cursist in staat om m.b.v. beeldtaal kinderen, jongeren en volwassenen te coachen naar blijvende verandering.

Werkwijze
De workshop is uitermate geschikt om Incompany te volgen of als invulling van een studiedag. Enkele keren per jaar is het mogelijk om individueel deel te nemen aan deze workshop.  Er is geen vooropleiding vereist.

Kosten
De workshop POPtalk7! kost €325. Dit is inclusief literatuur, koffie , thee en de lunch.

Accreditatie
· SKJ 6.25 punten

POPtalk rouw en verlies
Deze workshop vindt plaats op 20 september & 18 oktober 2024 en op 15 november & 29 november 2024.

POPtalk rouw&verlies
POPtalk rouw&verlies is een workshop waarin je leert welke meerwaarde beeldtaal kan hebben tijdens je begeleiding van kinderen of cliënten. Als het onderwerp pijnlijk is en persoonlijk raakt, is ondersteuning in het gesprek gewenst. Als de situatie chaotisch en ingewikkeld is, kan het in beeld brengen ervan, weer rust en overzicht geven. Door een situatie neer te laten zetten met POPtalk wordt het mogelijk om in korte tijd inzicht te krijgen in wat er speelt, hoe de situatie wordt ervaren, wie erbij betrokken zijn en welke wensen er zijn! Je leert hoe je gesprekken voert en in beeld brengt over dood, echtscheiding, ziekte, verhuizing of de dood van een huisdier. Je maakt kennis met werkvormen, materialen en methodes die, in combinatie met POPtalk, zorgen voor krachtige tools. 

Onderwerpen
Betrekken bij en voorbereiden op een afscheid, beeldende en creatieve werkvormen rondom scheiding, krachtige metaforen in beeld brengen, gespreksvoering met gescheiden ouders, ziekte in het gezin; rouw in verschillende levensfases en de theorie van enkele rouwmodellen. 

Werkwijze
De workshop is opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk ± 7 uur. Er is geen vooropleiding vereist. De studiebelasting voor deze 2-daagse workshop is 25 uur (incl. praktijkoefeningen tijdens thuisstudie). En voor hen die nog niet met POPtalk werken een boekje met basisinformatie over POPtalk.

Kosten
Deze 2-daagse POPtalk workshop rouw en verlies kost 525 euro. Dit is inclusief cursusboek(en), koffie en thee, lunch en een persoonlijk certificaat met eventuele vermelding van accreditatiepunten.

Accreditatie:
* SKJ 200990: 21 punten
* Lerarenportfolio


Aanmelden kan via waardevol-kindercoaching@outlook.com of via 0648941624.