Kindercoaching. Het coachen van kinderen is een kortdurende en laagdrempelige vorm om te helpen wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling.
Met ouders wordt meegekeken naar de belemmeringen in de ontstane situatie. We gaan samen met het kind op zoek naar kansen en mogelijkheden. We concentreren ons op de oplossing, niet op de problemen. Zodat een kind weer kind kan zijn.

“Waardevol – kindercoaching” werkt vanuit een Christelijke visie.

Het persoonlijk geloof is een belangrijke drijfveer.
Ik leef, handel en werk vanuit Bijbelse waarden.
Elk kind is uniek en waardevol.
We gaan ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en deze in zetten voor hun leven.
Ze in hun waarde laten en laten zien wie ze zijn.

Natuurlijk is elk kind welkom ongeacht zijn of haar overtuiging en zal ik iedereen met respect en ruimte benaderen. Een beetje extra hulp kan zoveel meer kansen bieden.

Werkwijze.
Kennismaking.
Dit eerste gesprek is telefonisch of kan plaatsvinden in de praktijk.
Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
Naar aanleiding van deze eerste kennismaking maken we de keus of we met elkaar verder gaan in het coachingstraject.

Intakegesprek ouders.
Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt u per mail de algemene voorwaarden en een intake formulier.
Het zou fijn zijn als deze twee dagen voor het gesprek ingevuld retour zijn gestuurd.

Tijdens het intakegesprek zal met de ouders gekeken worden naar de hulpvraag.
We kijken ook verder hoe het coachingstraject er uit gaat zien.
Aan het eind van dit gesprek zal duidelijk zijn of en hoe we de coaching gaan doen.
Mocht het nodig zijn dat er een andere begeleiding nodig is dan zal ik daarover adviseren en doorverwijzen.

Intake gesprek kind.
Op een veilige en ontspannen manier zal ik in deze sessie kennis maken met uw kind en uw kind met mij.
Met behulp van spel en cratieve werkvormen werken we toe naar de hulpvragen van uw kind.
Deze hulpvraag zal tijdens het coachingtraject leidend zijn.

Coachingstraject.
Alle sessies met het kind vinden plaats in mijn praktijk.
Allereerst zal er gewerkt worden aan een vertrouwensrelatie.
Alleen als uw kind zich veilig en vertrouwd voelt zal hij/zij zich durven uiten.

Tijdens de volgende sessies zal de behandeling centraal staan.
Door inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens, gedachten, gedrag, mogelijkheden en kwaliteiten zal daarom gestimuleerd worden om zelf een oplossing te zoeken voor zijn problemen of belemmeringen.

Het leert zelf tot verandering te komen!
Dit zijn waardevolle leermomenten.
Het vergroot hun zelfvertrouwen en leert met vertrouwen en plezier naar de toekomst te kijken.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes die passen bij de behoefte en interesse van uw kind zoals :
▪ rollenspelen
▪ handpoppen
▪ ‘poptalk’, poptalk brengt communicatie in beeld. (gecerticificeerd trainer)
▪ kleien, tekenen
▪ metaforen
▪ sociaal emotionele spellen
▪ verhalen
▪ muziek
▪ RET (Rationele Emotionele Therapie, waarbij negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten)
▪ Coachee – spel (gecertificeerd trainer)
▪ Cool kikker training (gecertifeerd trainer) (sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining)
▪ Je bibbers de baas (faalangsttraining)
▪ Tim en Flapoor (sociale vaardigheidstraining 6-12 jaar)
▪ Teken je gesprek
▪ Sterk(er) staan (oefeningen bij faalangst)
▪ Beeld en breintraining ( gecertificeerd trainer/coach)

Afronding en eindgesprek.
Wanneer het kind weer het vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te gaan ronden we het af.
We vieren wat we geleerd hebben en evalueren het traject met u in een eindgesprek.

Hoe lang een traject duurt hangt af van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.
(gemiddeld 5-10 sessies) 

Tijdens het coachingstraject van uw kind is het voor ouder(s) mogelijk om één of meerdere sessies wandelcoaching te doen om handvatten te krijgen voor de opvoeding of tips betreffende de hulpvraag van uw kind.

 
Waardevol – kindercoaching is gecertificeerd om als coach met het programma van “de kinderen scheiden mee” te werken. 
(zie ook : website van De kinderen scheiden mee)
Kinderen die in een scheidingssituatie zitten kunnen een steun in de rug krijgen in deze moeilijke periode. Dit kan in een groepsprogramma of op individuele basis. We kijken samen wat uw kind nodig heeft en stemmen daar de coaching op af. 

Erkenning en herkenning staat centraal.

  Waardevol – kindercoaching is gecertificeerd om als coach met het programma van “de kinderen scheiden mee” te werken.  (zie ook : website van De kinderen scheiden mee) Kinderen die in een scheidingssituatie zitten kunnen een steun in de rug krijgen in deze moeilijke periode. Dit kan in een groepsprogramma of op individuele basis. We kijken samen wat uw kind nodig heeft en stemmen daar de coaching op af. 
Erkenning en herkenning staat centraal. In een speciaal op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt. Bij de begeleiding en de programma’s van De Kinderen Scheiden Mee hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning: “Ik ben niet alleen”. Dat is de kracht van de groep. Wat er in ieder geval aan bod komt tijdens dit groepsprogramma:
• Een scheiding is nooit de schuld van kinderen;
• De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind,
waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet;
• Iedereen maakt fouten;
• Ouders blijven van hun kinderen houden;
• Ouders komen niet meer bij elkaar. Individuele Begeleiding Hoe gaat het met joú? De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Een kindercoach van De Kinderen Scheiden Mee kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.  Wat er in ieder geval aan bod komt bij individuele coaching:
• Praktische tips worden aangereikt;
• Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
• Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
• De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
• Het kind voelt zich gezien en gehoord.
We gaan samen kijken wat uw kind nodig heeft en stemmen daar de begeleiding op af.


Waardevol kindercoaching is ook gecertificeerd trainer van

Bikkeltjes met lef

Bikkels aan de top

Brugklasbikkels

Huiswerkbikkels