Soms gaat een kind en het gezin door een moeilijke periode van rouw- en verlies.

Dat kan de scheiding van de ouders zijn, de diagnose van een levensbedreigende ziekte, een overlijden in het gezin, een verhuizing of een andere ingrijpende gebeurtenis.

Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt. We gaan samen kijken wat uw kind nodig heeft en stemmen daar de begeleiding op af.

• Praktische tips worden aangereikt;
• Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
• Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
• De rouw- en verlieservaring en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan worden beter begrepen;
• Het kind voelt zich gezien en gehoord.

De laatste jaren heeft waardevol-kindercoaching daar verschillende cursussen of trainingen voor gevolgd om kinderen en hun gezinnen daarin zorgvuldig te kunnen helpen en te ondersteunen. O.a. de volgende trainingen:

De basiscursus van Buro Nazorg: kind, puber en rouw

Training: kind, gezin en rouw bij Janet Schmidt

Cancertalk

Hart op de tong

AMV-opleidingen:  De kinderen scheiden mee 

POPtalk rouw en verlies; coach en trainer

Al deze trainingen hebben waardevolle werkvormen, materialen of metaforen gegeven die we kunnen gebruiken om in te zetten bij de coaching van het kind.

 Op de website van www.zorgzaamscheiden.nl kunt u informatie vinden als je je scheiding zorgzaam wilt regelen en vragen hebt over waar je begint en wat je moet doen.