Tarieven Waardevol – Kindercoaching.
▪ Korte kennismaking (telefonisch of persoonlijk)
gratis
▪ Intake gesprek met ouders / verzorgers, eventueel in het bijzijn van het kind.
€ 40,= (consult 1 uur)
▪ Coaching (inclusief materialen)
€ 55,= (consult 1 uur)
▪ Voortgangsgesprek (op verzoek)
€ 30,= (consult ½ uur)
▪ Evaluatie (inclusief verslag)
€ 55,= (1 uur)

Waardevol kindercoaching streeft er naar om de coaching binnen 4 weken na de aanmelding te laten beginnen. Er is op dit moment geen wachtlijst.

Alle prijzen zijn inclusief materialen en voorbereidingstijd.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Het BTW nummer is: NL001395093B13

Betaling contant of overmaken binnen 8 dagen onder rekeningnummer:

NL39INGB0007862817

t.n.v. Waardevol – Kindercoaching

o.v.v. factuurnummer.

U ontvangt voor elk consult een afzonderlijk factuur, behalve bij de Tim en Flapoor, Coole Kikker of je Bibbers de Baas (groeps)training.

De in rekening gebrachte bedragen voor de sociale vaardigheids- en faalangst training dienen uiterlijk op de eerste trainingsdag te zijn voldaan.

Annulering:

Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos worden verzet.

Daarna wordt de voor u uitgetrokken tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen.

Bij bepaalde zorgverzekeraars kunnen een aantal consulten (voor een deel) vergoed worden.

U dient hiervoor een aanvullende verzekering te hebben.

Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de consulten als aftrekpost bij de inkomsten belasting worden opgevoerd.

Ook kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

De kosten kunnen (volgens de huidige wetgeving) als activerende begeleiding betaald worden uit het persoonsgebonden budget (pgb).

En soms wordt de coaching, in overleg met de basisschool van uw kind, vanuit een arrangement vergoed. 

Waardevol-kindercoaching wil graag toegankelijk zijn voor alle kinderen en hun ouder(s). Moet u rondkomen van een uitkering en kunt u dit aantonen, dan kunnen we de tarieven voor de coaching sessies aanpassen.

informatie :

mail : waardevol-kindercoaching@outlook.com