Wat leer ik bij Coole Kikker?
Bij Coole Kikker leer je samen met andere kinderen:
▪ Opkomen voor jezelf en voor anderen je aan iemand voorstellen.
▪ luisteren naar- en meeleven met een ander.
▪ Non – verbale aspecten van gedrag, stemvolume en oogcontact.
▪ een ander een complimentje geven en reageren op complimentjes.
▪ Gevoelens herkennen en benoemen.
▪ Inzicht in gebeurtenissen.
▪ Het herformuleren van niet – helpende gedachten in opkikkertjes.
▪ iets vragen en reageren op een weigering.
▪ Een praatje maken.
▪ Onderhandelen met een ander.
▪ Meespelen met een ander.
▪ Verschil tussen assertief en onderdanig.
▪ reageren op kritiek.
▪ reageren op pesten en plagen.

De Coole Kikker is een sociale vaardigheids- en assertiviteitstraining voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.
De training is ontwikkeld door Drs A. Kooijman, kinder- en jeugdpsycholoog te Wassenaar.
Op een speelse en vrolijke manier leren kinderen hoe zij zich kunnen gedragen in een groep of in sociale situatie.


Resultaten
De training vergroot het zelfvertrouwen door de positieve ervaringen die de kinderen opdoen in een kleine en veilige groep. 
Door de training zullen de kinderen minder angst en spanning ervaren in sociale situaties. Ook krijgen de kinderen een beter inzicht in hun eigen gedrag en hoe dat op anderen overkomt.

Intake
Voor aanvang van de training vindt eerst een intakegesprek plaats met ouders en kind. 
We bespreken dan de hulpvraag en hoe uw kind thuis en op school functioneert.

Opbouw van de training
De Coole Kikker bestaat uit 12 lessen van 90 minuten. De training wordt gegeven door een gecertificeerd trainer. Er kunnen maximaal 5 kinderen aan de training meedoen. De training kan ook individueel gevolgd worden. Dan betaald u het sessiebedrag van € 55,-. De training zal dan uit minder lessen bestaan. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

De ouders
Naast de 12 lessen voor de kinderen zijn er ook 2 ouderavonden. Tijdens deze avonden krijgen de ouders inhoudelijke informatie over het verloop van de training en zullen verschillende onderwerpen aan bod komen.
Denk aan:
▪ Hoe functioneert mijn kind tijdens de trainingen?
▪ Wat kan ik thuis doen om mijn kind te ondersteunen?
▪ Ervaringen uitwisselen met andere ouders.
Opnames bekijken van de trainingen (De videobeelden worden alleen gebruikt voor evaluatie met de kinderen en om aan de ouders te tonen. Daarna worden de beelden gewist.)


Als u denkt dat deze training iets voor uw kind is, kunt u door middel van het contactformulier een bericht sturen of een mail sturen naar waardevol-kindercoaching@outlook.com, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Bellen kan ook altijd naar 0648941624.